ชุดสื่ออาเซียน   AEC บล็อก

 

 

 อาลีฟ บาตา

 เครื่องเล่นสัมผัส

 

 

  เกมการศึกษา   บทบาทสมมติจริง

 

 

  วิทยาศาสตร์ สำหรับเด็ก   บัครคำ-บัตรภาพ  ภาษาอังกฤษ
   

บัตรคำ ภาษาไทย

  เพลงและดนตรี

   

 ศิลปะสร้างสรรค์

 หนังสือ

 

 

 ประเภทหุ่น

 ยาง-ฟองน้ำ

 

 

ซีดี - วีซีดี

ตรายาง

 

 

  เครื่องใช้ส่วนตัวเด็กอนุบาล

ห้องพัฒนาการเด็ก

 

 

เครื่องเล่นสนาม

เครื่องช่วยสอน